Fotoalbum

Premierte bilder fra fotokonkurransen 10. oktober 2013 med tema: "Hender"

1. Karl Magnus Høyland
2. Johannes Hamre
3. Harold Dubbelboer
4.Rita Christiansen
5. Ola Kosberg
5. Ola Kosberg