Fotoalbum

Premierte bilder fra fotokonkurransen 8. november 2012 med tema: "Fritt motiv"

1. Kirsten Senland
2. Karl Magnus Høyland
3. Solfrid S. Økland
4.Kirsten Senland
5. Dag Fredriksen