Konkurranseregler gjeldende fra 2012:

 

Det kan innleveres 2 stk. digitale bilder per medlem.

- Bilder leveres på klubbmøte.

- Ikke lov å stemme på egne bilder.

- Man kan ikke delta med bilder som er brukt i tidligere konkurranser i   Kvinesdal fotoklubb

- Ranger de tre beste bildene ut i fra en vurdering av om bildet har temaet i    seg, teknisk kvalitet, komposisjon, innhold og personlig smak.

 

Etter at hvert enkelt betalende medlem har rangert de 3 beste bildene teller en opp ant. 1., 2. og 3. plasser et bilde har fått. Deretter kåres det en 1. – 5. plass.

Poengene til årets fotograf for en:

1. plass gir 7 poeng

2. plass gir 5 poeng

3. plass gir 3 poeng

4. plass gir 2 poeng

5. plass gir 1 poeng

 

Årets fotograf er den med høyest oppsamlet poengsum etter at alle runder er gjennomført.