Fotoalbum

1. plass Fotograf: Helge Jonny Eiesland

2. plass Fotograf: Timmy Gullestad

2. plass Fotograf: Dag Fredriksen

4. plass Fotograf: Rita Christiansen

5. plass Fotograf: Timmy Gullestad

Premierte bilder fra fotokonkurransen 12. mai 2011 med tema: Makro

1. plass: Helge Jonny Eiesland
2. plass: Timmy Gullestad
2. plass: Dag Fredriksen
4. plass: Rita Christiansen
5. plass: Timmy Gullestad