Fotoalbum

Premierte bilder fra fotokonkurransen 18. november 2010 med tema: Utenfor Norge
1. plass: Timmy Gullestad
2. plass: Gro Kasin
2. plass: Mona Poth Egeland