Premierte bilder fra fotokonkurransen 18. mars 2010 med tema: Barn

1. plass: Mona Poth Egeland
2. plass: Gro Kasin
3. plass: Dag Fredriksen