Premierte bilder fra fotokonkurransen 12. november 2009 med tema: Humor

1. plass: Elisabeth Gyland
2. plass: Charles Gyland
3. plass: Helge Jonny Eiesland
4. plass: Elisabeth Gyland
5. plass: Olga Oksefjell