Premierte bilder fra fotokonkurransen 10. sept. 2009 med tema: Nærbilde

1. plass: Helge Jonny Eiesland
2. plass: Torbjørn Steiro
3. plass: Ola Kosberg
4. plass: Olga Oksefjell
5. plass: Ola Kosberg