Informasjon

Kvinesdal Fotoklubb

 

Styret :

Formann:                           Solfrid S. Økland
Nestformann:                    ledig
Kasserer:                            Harold Dubbelboer
Sekretær:                           Kevin Rugland

Revisor: Magne T. Aamodt

 

Postadresse:

Kvinesdal fotoklubb

v/  H. Dubbelboer

Fløybakken 3

4485 Feda

Vi har medlemsmøtene våre i Sanitetsforeningens lokale i Dalandsveien i Kvinesdal.

Møter begynner kl. 19.00

For tiden er vi 20 medlemmer i alderen fra 20 - 75 år.

Bankkontonr.

Innbetaling av medlemskontingent:  3080.21.41250

Kontingenten for 2020 er kr. 300,- 

Denne kontingenten inkluderer medlemskap i NSFF og gratis julebord i desember

Innbetalingsfrist     1. mars 2020

Foto: Elin Jerdal, Sandvatnet